Rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

Rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

Od przesyłek wielkości skrzynek pocztowych po duże odkurzacze: zaawansowane systemy pakowania firmy Sparck Technologies produkują niestandardowe pudełka na każde zamówienie. Te linie pakujące, opracowane specjalnie dla handlu elektronicznego, umożliwiają szybkie, wydajne i przyjazne dla środowiska pakowanie.

Opakowania transportowe są kluczowe z punktu widzenia potrzeby dostarczania klientom towarów w stanie nieuszkodzonym. Jednak paczki generują codziennie odpady. Unia Europejska chce to zmienić.

W związku z tym 30 listopada 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wstępną propozycję nowego Rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR). Komisja Europejska chce wykorzystać ten środek do nałożenia przepisów na producentów i importerów produktów pakowanych, tak aby wprowadzić jednolite zasady funkcjonowania we wszystkich państwach członkowskich UE. Co pociąga za sobą Rozporządzenie PPWR i kiedy wchodzi w życie? Chętnie to wyjaśnimy!

Czym jest Rozporządzenie PPWR?

ozporządzenie PPWR to zaostrzone przepisy, których celem jest zagwarantowanie, że w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej będą przestrzegane zasady zrównoważonego wykorzystania opakowań. Rozporządzenie zastąpi aktualną Dyrektywę w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD), która obowiązuje w Europie od 1994 r. Chociaż Dyrektywa PPWD zawiera wytyczne, których muszą przestrzegać państwa członkowskie UE, wytyczne te mogą być różnie wdrażane w poszczególnych krajach. W praktyce istnieją znaczące różnice.

Komisja Europejska uznała Dyrektywę PPWD za nieskuteczną i chce wprowadzić zmiany. Ustalono między innymi, że nadal produkuje się zbyt dużo opakowań, zbyt mało opakowań poddaje się recyklingowi, a w opakowaniach wciąż pozostaje zbyt dużo pustej przestrzeni. Obowiązująca obecnie dyrektywa zostanie zatem zastąpiona rozporządzeniem. Oznacza to, że producenci i importerzy we wszystkich krajach UE będą teraz musieli podlegać tym samym przepisom. Kraje nie mogą zatem już stosować własnej interpretacji przepisów.

Jaki jest cel Rozporządzenia PPWR?

Podstawowym celem Rozporządzenia PPWR jest ograniczenie wpływu opakowań na środowisko w Europie. Środkiem to tego celu jest powstanie jednolitych zasad prowadzenia działalności przez producentów i importerów towarów pakowanych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym we wszystkich krajach europejskich będą obowiązywały te same etykiety na opakowaniach oraz te same definicje. Wprowadzenie opisanych środków spowoduje:

  • ograniczenie ilości opakowań (wagowo i objętościowo);
  • eliminowanie odpadów opakowaniowych, które nie nadają się do recyklingu;
  • rozszerzenie recyklingu opakowań i wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku;
  • rozszerzenie zarządzania procesami pakowania.

Kluczowe punkty Rozporządzenia PPWR

Rozporządzenie PPWR zawiera kilka ważnych punktów, które będą miały wpływ na procesy biznesowe:

  • Zakaz stosowania niektórych rodzajów opakowań: od 2030 r. zabronione będzie stosowanie niektórych rodzajów opakowań. Będą to m.in. opakowania jednorazowe w branży gastronomicznej (żywność i napoje), handlu detalicznym (świeże owoce i warzywa) oraz hotelarstwie (artykuły toaletowe i higieniczne).
  • Opakowania nadające się do recyklingu: od 2030 r. wszystkie opakowania będą musiały nadawać się do recyklingu.
  • Zakaz pozostawiania zbędnej przestrzeni w opakowaniach: opakowanie musi być jak najlżejsze. Opakowanie nie może zawierać więcej niż 40% wolnej przestrzeni lub powietrza.
  • Zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach: wymagane będzie zwiększenie wykorzystania w opakowaniach materiałów pochodzących z recyklingu.
  • Ograniczenie obecności niektórych substancji w opakowaniach: materiały opakowaniowe będą mogły zawierać łącznie nie więcej niż 100 mg/kg ołowiu, kadmu, rtęci oraz sześciowartościowego chromu.
  • Ograniczenie masy opakowań wprowadzanych na rynek w przeliczeniu na mieszkańca.

Należy pamiętać, że bieżąca propozycja wraz z jej kluczowymi punktami nie została jeszcze oficjalnie przyjęta przez Komisję Europejską, dlatego możliwe są jeszcze zmiany.

Kiedy Rozporządzenie PPWR wejdzie w życie?

Komisja Europejska przedstawiła wstępną propozycję treści Rozporządzenia PPWR 30 listopada 2022 r. Musi ona zostać przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Pod koniec listopada 2023 r. osiągnięto porozumienie w sprawie Rozporządzenia PPWR. Po kilkumiesięcznych negocjacjach 4 marca 2024 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły tymczasowy kompromis w sprawie treści Rozporządzenia PPWR. Komisja Europejska nie zgadza się jednak z wynikiem negocjacji.

Należy oczekiwać, że Rozporządzenie PPWR zostanie zatwierdzone, podpisane oraz opublikowane przez Parlament i Radę na przełomie 2024 i 2025 r. Przepisy Rozporządzenia PPWR wejdą w życie po dwunastu miesiącach od daty publikacji.

Dyrektywa CSRD i Rozporządzenie PPWR to wyraźny sygnał, że UE chce uczynić branżę bardziej zrównoważoną. Cieszymy się, że nasze rozwiązania w zakresie opakowań mogą wspierać realizację zamówień w handlu elektronicznym w kontekście dążenia do bardziej zrównoważonej działalności.

Richard Nijboer  | Director Sales and Services

Co Rozporządzenie PPWR oznacza dla Twojej firmy?

Wprowadzenie Rozporządzenia PPWR będzie miało daleko idące konsekwencje dla każdego przedsiębiorstwa z branży e-commerce. Przepisy zmuszą firmy do rozpoczęcia pakowania produktów na wymiar, co pozwoli uniknąć ponadwymiarowych pudełek wysyłkowych. Na firmy nałożone zostaną większe obowiązki w zakresie zrównoważonego pakowania zamówień internetowych w celu zagwarantowania minimalnego wpływu na środowisko. Stopniowo normą staje się stosowanie w opakowaniach materiałów wielokrotnego użytku. Wraz z Dyrektywą CSRD Rozporządzenie PPWR będzie przecierać szlak w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

W Sparck chętnie dzielimy się pomysłami, które pomagają osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ramach tych pomysłów dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które zapewniają zgodność z ustawodawstwem UE:

Reduce DIM weight


Pakowanie na wymiar:

CVP Impack i CVP Everest to zautomatyzowane rozwiązania pakujące, które tworzą pudełka na wymiar. Dzięki technologii skanowania 3D każde zamówienie jest dokładnie wymiarowane, tak aby móc zamknąć je w idealnie dopasowanym pudełku. Stanowi to gwarancję szybkiego przebiegu pakowania i redukcji materiału opakowaniowego nawet o 30%. Spersonalizowane pudełko zapewnia średnie zmniejszenie objętości na poziomie 50% w porównaniu ze standardowymi pudełkami składanymi w USA.

Materiały nadające się do recyklingu:
Nasze rozwiązania pakujące mogą wykorzystywać materiały nadające się do recyklingu, w tym tekturę nadającą się w 100% do ponownego użycia. Można także zdecydować się na zaklejenie pudełek taśmą papierową zamiast plastikowej. Nie tylko zwiększa to trwałość opakowań, ale także ułatwia ich recykling, eliminując potrzebę usuwania materiałów nienadających się do recyklingu i zawierających chemikalia.

Paski zrywane ułatwiające otwieranie:
Opakowanie transportowe wykonane za pomocą rozwiązania CVP Everest może być oferowane z trzema paskami zrywanymi, które ułatwiają otwieranie. Paski ułatwiają także ponowne wykorzystanie pudełek, np. na potrzeby efektywnych zwrotów.

Stosowanie różnych grubości tektury:
W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy tekturę bezkońcową dostępną w różnych wariantach grubości. Dostępne są fale B, C i B/C, w oparciu o które można tworzyć solidne spersonalizowane opakowania pod kątem wszystkich potrzeb.

Brak zapotrzebowania na materiał wypełniający puste przestrzenie:
Pudełko wykonane na wymiar eliminuje potrzebę stosowania materiału wypełniającego puste przestrzenie. Wyeliminowanie foli poduszkowej i bąbelkowej oznacza zmniejszenie zużycia materiałów. Jest to zgodne z przepisami ochrony środowiska i pomaga zmniejszyć ilość odpadów.

W ten sposób przygotowujemy przedsiębiorstwa na wymogi zrównoważonej przyszłości. Czy chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie w uzyskaniu zrównoważonych opakowań?


Jesteś ciekawy możliwości?
 

Select your location/language