Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De impact van bedrijven op mens en milieu wordt steeds belangrijker. Hier kunnen we niet meer omheen. In november 2022 is er door de Europese Unie een nieuwe wetgeving aangenomen, genaamd de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De impact van bedrijven op mens en milieu wordt steeds belangrijker. Hier kunnen we niet meer omheen. In november 2022 is er door de Europese Unie een nieuwe wetgeving aangenomen, genaamd de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De CSRD-wetgeving is ontstaan uit de behoefte om transparantie te bieden over de activiteiten van ondernemingen en moet een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie bieden. Dit staat onder andere centraal in de Green Deal van de Europese Unie. Maar wat is de CSRD-wetgeving en waarom is het voor bedrijven belangrijk? Dat leggen we u hieronder uit.

Wat is de CSRD-wetgeving?

De CSRD-wetgeving verplicht bedrijven om vanaf 2024 transparant te rapporteren over de duurzaamheidsimpact van hun activiteiten op mens en milieu. Binnen CSRD zijn drie thema’s belangrijke, namelijk Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur). Dit wordt ook wel ESG genoemd. Al deze thema’s moeten door elk bedrijf op deze manier gerapporteerd worden in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

In de ESRS wordt bijvoorbeeld gerapporteerd over de CO2-uitstoot, de verdeling van mannen en vrouwen in het topmanagement, het personeelsbeleid of informatie over het beheer van de relaties met uw leveranciers. Het doel van de CSRD-wetgeving is dat rapportage rondom niet-financiële informatie net zo belangrijk wordt als traditionele financiële verslaggeving en dat ze allebei van dezelfde kwaliteit zijn.

Kernpunten van CSRD uitgelegd

In de Corporate Sustainability Reporting Directive staan een aantal belangrijke kernpunten genoteerd waar bedrijven zich aan dienen te houden:

  • Voor grote beursgenoteerde bedrijven wordt de CSRD van kracht over het boekjaar 2024. Daarna gaat het ook gelden voor veel bedrijven die niet onder de huidige richtlijn non-financial reporting directive vallen.
  • De richtlijn vraagt van bedrijven om grote hoeveelheden data en informatie te verzamelen, te verwerken en te publiceren. Om dit te realiseren zullen nieuwe systemen, processen en een governance structuur ingericht moeten worden.
  • Een externe accountant moet assurantie geven bij de duurzaamheidsrapportage, aanvankelijk met beperkte, later met een redelijke mate van zekerheid.

Welke bedrijven vallen onder CSRD?

De CSRD-wetgeving wordt gefaseerd ingevoerd voor verschillende bedrijven. Vanaf 2024 is de wetgeving al verplicht voor grote bedrijven. Om een groot bedrijf genoemd te worden moet er aan twee van de drie volgende criteria worden voldaan:

  • Een onderneming heeft meer dan 250 medewerkers in dienst;
  • Een onderneming heeft een omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar;
  • Een onderneming heeft meer dan 25 miljoen euro op de balans staan.

Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een andere vorm van CSRD die voor hen realistischer en beter uitvoerbaar is. Vanaf het boekjaar 2026 gaat CSRD ook gelden voor beursgenoteerde mkb-bedrijven en in 2028 voor niet-EU bedrijven. Deze bedrijven moeten, voor het boekjaar van start gaat, al klaar zijn om te kunnen rapporteren volgens de CSRD-standaarden. Ondernemingen zullen dus snel zeer veel nieuwe en heel specifieke informatie moeten gaan rapporteren en publiceren.

Met de wetgevingen CSRS en de PPWR zendt de EU een helder signaal uit over haar streven naar een duurzamere sector. Wij zijn verheugd dat onze verpakkingsoplossingen e-fullfilment kunnen ondersteunen in het realiseren van hun ambities voor duurzame groei.

Richard Nijboer  | Director Sales and Services

Wat betekent CSRD voor uw onderneming?

Met de CSRD-richtlijn worden grote bedrijven in Nederland verplicht om over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het jaarverslag. Afhankelijk van de grootte van de organisatie geldt dit dus al vanaf het boekjaar 2024. Dit zijn vaak al grote ondernemingen die nu al verplicht rapporteren op basis van het Besluit Bekendmaking Niet-Financiële informatie (NFI). In plaats van alleen te rapporteren over de financiële staat, zullen ondernemingen zich ook bewuster gaan bezighouden met de impact op het klimaat.

Dankzij wetgevingen als CSRD en PPWR zullen bedrijven in de toekomst zich meer gaan richten op haar impact op het milieu. Sparck zet zich graag samen met uw onderneming in om uw duurzaamheidsdoelstellingen te halen.  Bij het inzetten van een automatische inpakmachine betekent dat:

Less environmental impact by replacing material usage

Vermindering van CO₂-uitstoot
Onze verpakkingsmachines, de CVP Impack en CVP Everest, gebruiken slimme technieken om producten duurzaam te verpakken. Door dozen op maat te maken, bespaart u tot wel 50% op het volume. Dit leidt tot minder transportbewegingen omdat meer pakketten tegelijk vervoerd kunnen worden, waardoor de milieubelasting lager blijft.

Reduce DIM weight

30% besparing van karton
Met onze machines bespaart u tot wel 30% op karton, omdat er minder karton nodig is voor het verpakken van uw producten. Dit resulteert in minder productie en inkoop van karton, wat weer leidt tot een lagere CO₂-uitstoot en minder transport van leeg karton.

Verbetering van imago
Wereldwijd zegt 55% van de online consumenten dat ze bereid zijn meer te betalen voor producten van bedrijven die inspanningen leveren om hun milieu-impact te verlagen. Door aan te tonen dat uw onderneming duurzaamheid nastreeft, kan dit leiden tot een omzetverhoging. Sparck helpt u graag bij het duurzaam verpakken van uw producten en het verbeteren van uw milieu-imago.

RELIABILITY

Ergonomisch inpakken
Onze machines zijn gecertificeerd, waardoor er minder belasting is voor het personeel.

Soepele werkomstandigheden
De machines kunnen snel op- en afschalen, wat bijdraagt aan een constante en aangename bedrijfsvoering voor alle medewerkers.

Gebruik van gerecycled karton
Ons karton is volledig recyclebaar, wat bijdraagt aan een circulaire bedrijfsvoering. Ook is de machine te voeren met gerecycled karton te voeden, wat de duurzaamheidscyclus ondersteunt.

Met al deze voordelen kunnen we uw onderneming helpen om op de juiste manier te voorsorteren op de nieuwe wetgeving.


Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Select your location/language